Rapoarte statistice 2017

 

 

ÎN ATENŢIA CONDUCĂTORILOR

INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE!!!

 

Centrul Naţional de Management în Sănătate a emis sumarul informaţiilor, în baza cărora va fi efectuată raportarea şi evaluarea indicatorilor statistici. Informaţiile şi datele corespund recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi vor reflecta activitatea instituţiilor medico-sanitare pentru anul 2017.

 

Compartimentul „Rapoarte statistice 2017”,  cuprinde:

 

I. ACTE NORMATIVE:

  1. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 849 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea  rapoartelor statistice medicale de ramură”;

  2. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 888 din 23 noiembrie 2017 " Cu privire la întocmirea şi prezentarea rapoartelor statistice medicale anuale de către instituţiile medico-sanitare pe anul 2017";

 

II. FORMULARE STATISTICE:

  • Modelele formularelor rapoartelor statistice medicale anuale.

  • Lista instituţiilor medico-sanitare private şi persoanelor juridice care dispun de licenţă pentru activitatea medicală individuală (Raport statistic  nr.1-aim “Raport statistic privind activitatea agentului economic privat la prestarea serviciilor medicale”):

  • Lista întreprinderilor şi instituţiilor care au puncte medicale şi acordă asistenţă medicală angajaţilor (Raport statistic nr. 10 “Raport statistic privind activitatea serviciului medical pe lângă  întreprinderi şi  instituţii”).

  • Lista caselor de copii şi şcolilor-internate în care copii primesc asistenţă medicală (Raport statistic nr. 20 "Raport statistic privind asistenţa medicală acordată copiilor din casele de copii şi şcoli-internate").

  • Lista instituţiilor de asistenţă medicală primară

  • Instrucţiune privind întocmirea raportului statistic de stat nr.12-săn. „Privind  numărul maladiilor înregistrate la bolnavii domiciliaţi în teritoriul de deservire a instituţiei medico-sanitare”

 

Responsabili şi telefon de contact

 

022 72 52 92 - dna Silvia Russu, şef secţie                                                                    

022 72 73 83 - dna Nina Mardari, inginer programator

 

III. RESURSE UMANE:

  • Modelele formularelor dărilor de seamă.

  • Instrucţiune de întocmire a raportului statistic nr.17-săn. privind “Statele de funcţii şi cadrele instituţiei medico-sanitare publice”.

 

Responsabili şi telefon de contact:

022 72 96 57 - dna Vera Guţul; dl Valeriu Gorodișteanu

                                            

Instituţiile medico-sanitare completează setul de formulare conform anexei nr. 5 al Ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 888 din 23 noiembrie 2017  şi le prezintă în varianta electronică şi pe suport de hârtie  (se completează numai formularele amplasate pe site-ul (pagina WEB) CNMS http://www.cnms.md  în compartimentul „Rapoarte statistice 2017”,  fiindcă  SOFT-ul nu generează alte formulare).

 

Instituţiile medico-sanitare, care nu au acces la informaţiile plasate pe pagina www.cnms.md sunt rugaţi să delegaţi o persoana responsabilă în vederea obţinerii materialelor pe suport electronic (USB Stic (flash) sau CD).

 

În cazul apariţiei întrebărilor sau unor neclarităţi, urmare a studierii informaţiilor din compartimentul „Rapoarte statistice 2017”,  Vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail: (Structura CNMS, Departamentul Managementul Date în Sănătate).

 

ÎN ATENŢIA IMSP CARE ACORDĂ

ASISTENŢĂ MEDICALĂ SPITALICEASCĂ:

 

Împreună cu  Raportul statistic privind activitatea de staţionar a instituţiei   medico-sanitare  (anexa Nr.1 la formularul nr.30-săn.), solicităm inclusiv şi prezentarea fişelor statistice a persoanelor decedate după intervenţia chirurgicală în anul 2017.

 

RUGĂM CONDUCĂTORII INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE DE A ASIGURA FAMILIARIZAREA PERSOANELOR RESPONSABILE CU ACTELE NORMATIVE ŞI FORMULARELE RAPOARTELOR STATISTICE  PE ANUL 2017.