Direcţia managementul calităţii serviciilor de sănătate

 

 

Direcția managementul calității serviciilor de sănătate are misiunea de a promova consecvent realizarea politicii şi strategiei cu referire la calitatea şi siguranţa asistenţei medicale în sistemul naţional de sănătate.

Activitatea direcţiei constă în coordonarea la nivel national a procesului de perfecţionare a bazei normativ-metodice privind aplicarea instrumentelor moderne de management al calității serviciilor medicale.

 

Atribuţiile Direcţiei managementul calității serviciilor de sănătate:

  • Contribuirea la elaborarea și implementarea politicilor şi strategiilor cu referire la calitatea şi siguranţa serviciilor medicale.
  • Acordarea suportului consultativ-metodic instituţiilor medico-sanitare şi celor de sănătate  publică în dezvoltarea sistemului instituțional de management al calităţii serviciilor medicale.
  • Coordonarea monitorizării și evaluării activităţilor instituţiilor medico-sanitare şi celor de sănătate  publică privind implementarea conformă a sistemului de management al calităţii serviciilor medicale  prin  intermediul instrumentelor de asigurare și control.