Direcţia servicii integrate de sănătate

 

Direcţia servicii  integrate de sănătate  are drept scop evaluarea și monitorizarea  necesităților în sectorul de sănătate pentru crearea unor servicii integrate de sănătate între diferite nivele ale asistenţei medicale primare, urgente, spitalicești și comunitare, centrate pe pacient şi pe preferinţele acestuia, de a primi îngrijire medicală continuă, de cea mai buna calitate în baza unui diagnostic, tratament, îngrijire, recuperare/reabilitare şi promovare a stării de sănătate.

 

Activitatea direcţiei constă în coordonarea la nivel național și regional a procesului de instituire a serviciilor integrate de sănătate, monitorizarea, evaluarea și asigurarea schimbul de experienţe relevante în domeniul furnizării de servicii medicale integrate pentru îmbunătăţirea receptivităţii sistemului la necesităţile populaţiei.