Managementul Date în Domeniul Sănătăţii

 

 
Managementul date în domeniul sănătăţii oferă informaţii necesare pentru descrierea stării de funcţionare şi a nivelului de performanţă a sistemului de sănătate, precum şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei. Informaţia generalizată folosită în procesul dirijării sistemului de sănătate conţine date despre reţeaua, cadrele, fondul de paturi ale instituţiilor medico-sanitare, acordarea asistenţei medicale populaţiei (spitalizarea, vizitele medicului), examenele profilactice, morbiditatea pe toate grupele de maladii şi altele. Totodată, acestea asigură date comparabile la nivel naţional şi internaţional pentru utilizatorii interni implicaţi în definirea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate, cât şi pentru utilizatorii externi.
 
 
 
 
 

COMPARTIMENTELE MANAGEMENTULUI DATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII:

 

 • Statistica sănătăţii populaţiei (starea sănătăţii populaţiei în ansamblu şi a grupurilor ei de bază de care depinde nivelul de reproducere (natalitatea, mortalitatea), răspândirea morbidităţii, traumatismului, invalidătăţii, dezvoltarea fizică, longevitatea etc.).
 • Statistica ocrotirii sănătăţii (acumularea şi studierea datelor informative de activitate a reţelei instituţiilor sanitare, cadrelor, aprecierea randamentului şi calităţii muncii instituţiilor sanitare în ansamblu, pe grupuri şi în particular, precum şi realizează sumarul şi aprecierea experienţei vizând profilaxia şi tratamentul bolilor la diferite nivele).
 •  Statistica sanitară sau managementul sanitar (cuprinde problemele generale de normare a factorilor mediului de protecţie, dirijarea proceselor în ocrotirea sănătăţii, profilaxie şi alte activităţi în medicină).

 

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI DATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII:

 

 • menține și gestionează baza națională de date statistice în sănătate;
 • coordonează colectarea, generalizarea, prelucrarea și analiza informației statistice privind sănătatea populației și rezultatele de activitate a instituțiilor medico-sanitare publice, departamentale și private;
 • înaintează propuneri privind ajustarea indicatorilor de sănătate la standardele Uniunii Europene (UE), Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);
 • organizează colectarea informației privind situația medico-demografică în Republica Moldova (mortalitatea generală a populației, mortalitatea infantilă, număr născuți, decedați, sporul natural) și prezentarea acestora Ministerului Sănătății;
 • înaintează propuneri privind revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, în contextul implementării sistemului informațional medical integrat și standardelor UE, OMS, OCDE;
 • asigură prezentarea în adresa Biroul European al OMS a indicatorilor de bază ai ocrotirii sănătăți populației Republicii Moldova, în conformitate cu Programul „Sănătatea pentru Toți" și a analizei computerizate privind mortalitatea populației Republicii Moldova;
 • asigură editarea anuală (în format electronic) a Anuarului Statistic al Sistemului de Sănătate din Moldova;
 • acordă asistență specialiștilor și instituțiilor implicate în colectarea, raportarea și analiza datelor, precum și în utilizarea noilor tehnologii informaționale.