Observatorul Naţional pentru Droguri

 

 

La recomandarea Programului de Asistenţă în Combaterea Abuzului şi Traficului de Droguri pentru Belorusia, Ucraina şi Moldova (Programul BUMAD), finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova în perioada 2005-2008, Comisia Interdepartamentală a Guvernului pentru Combaterea Narcomaniei şi Narcobusinessului – prin Hotărîrea nr. 2 din 27 februarie 2004 a luat decizia de a crea în subordinea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova o unitate responsabilă de analiză centralizată a datelor neconfidenţiale privind cererea şi oferta ilicită de droguri. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 164 din 18 mai 2004, această unitate, sub denumirea de Observatorul Naţional pentru Droguri (OND), (Punctul Naţional Focal, în terminologia Uniunii Europene), a fost creată în cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate.

Prin prisma indicatorilor epidemiologici, cu respectarea rigorilor Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA), scopul principal al OND constă în colectarea şi analiza informaţiei despre abuzul şi traficul ilicit de droguri în Republica Moldova şi consecinţele acestora pentru a servi ca bază pentru elaborarea politicilor şi strategiilor de prevenire şi combatere în domeniu, cu elaborarea raportului anual cu privire la Consumul şi Traficul Ilicit de Droguri în Republica Moldova. Astfel, contribuind la creşterea fiabilităţii datelor colectate şi a comparabilităţii acestora.

 

Obiectivele OND

 

  • Crearea şi menţinerea unui sistem informatic naţional de monitorizare şi evaluare, interministerial, funcţional, comprehensiv ce colectează  informaţia de la sursă, o supune  procesării şi analizei cu generarea de informaţie fiabilă şi detaliată despre fenomenul drogurilor în Republica Moldova.
  • Examinarea modificărilor politice şi ştiinţifice pentru măsurile  profilactice şi de control asupra fenomenului drogurilor în Republica Moldova.
  • Consolidarea cooperării europene şi internaţionale în domeniul monitorizării şi evaluării problemelor abuzului şi traficului ilicit de droguri.

 

Activităţile OND

 

  • Colectarea datelor neconfidenţiale despre utilizarea şi traficul de droguri precum şi, rezolvarea problemei drogurilor în Republica Moldova;
  • Prelucrarea şi analiza centralizată a datelor;
  • Facilitarea schimbului de informaţie între serviciile naţionale axate pe combaterea  abuzului şi traficului de droguri;
  • Elaborarea  Raportului Anual cu privire la Consumul şi Traficul Ilicit de Droguri în Republica Moldova;
  • Elaborarea recomandărilor pentru politica naţională privind abuzul şi traficul de droguri.

 

 

 

http://observator.mednet.md