Observatorul Naţional "Resurse Umane în Sănătate"

 

Scopul: Concentrarea/Acumularea informaţiei şi cunoştinţelor necesare pentru a îmbunătăţi politica de cadre şi pentru a promova dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate în ţară şi realizarea schimbului de experienţă între ţări, colectarea şi analiza datelor cu privire la mobilitatea medicală, elaborarea politicilor şi practicilor de personal privind protecţia drepturilor lucrătorilor medicali migranți, promovarea şi implementarea migraţiei circulare.

 

Obiectivele:

 

  • Dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul evaluării şi monitorizării situaţiei şi tendinţelor Resurselor Umane în Sănătate;
  • Analiza informaţiilor deţinute, furnizarea şi publicarea datelor şi rezultatelor analizei lor în scopul dezvoltării politicilor, strategiilor şi planurilor de dezvoltare în domeniul Resurselor Umane în Sănătate;
  • Organizarea întâlnirilor anuale, discuţiilor libere, consultării experţilor din alte ţări în scopul cooperării, schimbului de experienţă şi promovarea dezvoltării Resurselor Umane în Sănătate în ţară şi în regiune;
  • Promovarea unei reţele comune privind schimbul de experienţă în domeniul Resurselor Umane în Sănătate în scopul fortificării potenţialului naţional şi regional;
  • Informarea prealabilă a situaţiilor iminente în domeniul Resurselor Umane în Sănătate.
  • Elaborarea şi menţinerea registrelor medicilor şi lucrătorilor medicali cu studii medii emigraţi;
  • Evidenţa şi monitorizarea realizării prevederilor acordurilor bilaterale privitor la migraţia circulară a lucrătorilor medicali;
  • Analiza migraţiei medicale şi participarea la elaborarea politicilor în domeniul mobilităţii medicale;
  • Diseminarea informației privitor la adoptarea Codului global de practică internațională.