Secţia asistenţă medicală primară şi de urgenţă

 

 

Obiective:

 

  • recepţionarea, prelucrarea, generalizarea  şi controlul autenticităţii datelor statistice privind activitatea a instituțiilor medico-sanitare publice și departamentale; 
  • revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, instrucţiunilor  de îndeplinire a acestora şi a metodelor de analiză  statistică a activităţii  instituţiilor  de asistență medicală primară și de urgență;
  • efectuarea analizei activității instituţiilor  de asistență medicală primară și de urgență;
  • completarea bazei de  date privind sanatatea populaţiei Republicii Moldova;
  • actualizarea anuală în luna septembrie, a Modulului „Sistemul de Prezentare a  Datelor”, cu informaţia statistică pentru anul precedent

Este responsabilă de primirea, păstrarea şi eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale naşterii (form. Nr 103/e) şi ale decesului (form. Nr 106/e şi 106-2/e) de strictă evidenţă instituţiilor medico-sanitare din republică abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor medicale.