Secţia asistenţă medicală spitalicească şi specializată

 

         Obiective:

 

  • primirea, prelucrarea, generalizarea şi controlul autenticităţii datelor statistice privind activitatea de staționar a instituțiilor medico-sanitare publice, departamentale și private;
  • revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, instrucţiunilor  de îndeplinire a acestora şi a metodelor de analiză  statistică a activităţii  instituţiilor spitaliceşti.  
  • efectuarea analizei activității de staționar pe tipuri de spitale și profil de pat.