Secţia Conturi Naţionale în Sănătate

 

 

 

Conturile naţionale în sănătate (CNS) constituie o metodă de sumare, descriere şi analiză a finanţării sistemelor naţionale de sănătate, larg recunoscută în practica mondială, ceea ce este important în cazul utilizării informaţiei financiare pentru îmbunătăţirea activităţii sistemului de sănătate. La etapa actuală metoda CNS se aplică în mai mult de 50 de ţări cu venit mediu şi mic.

 

Scopul creării CNS - Organizarea informaţiei referitoare la sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii într-un mod care ar simplifica procesul de planificare, elaborare a politicii şi estimare a eficienţei sistemului în domeniul respectiv.

 

 • Contribuie la procesul de determinare a politicii de sănătate
 • Conduc la argumentarea deciziilor mai bune de politică de sănătate
 • Utilizează o metodologie standardizată, aplicată de asemenea şi de către donatori (în deciziile lor de a investi)
 • Persoanele de decizie trebuie să cunoască ce beneficii vor fi din cheltuielile guvernamentale pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • Oferă informaţii pentru cercetători internaţionali şi economişti pentru a examina tendinţele de cheltuieli şi cele mai bune practici

 

Conturile Naţionale de Sănătate reprezintă o culegere-standard  de tabele, unde sunt prezentate diferite aspecte ale cheltuielilor naţionale ale ocrotirii sănătăţii. CNS cuprind toate cheltuielile în domeniul ocrotirii sănătăţii din ţară, inclusiv cele de stat, private şi ale donatorilor. Pe lângă determinarea faptului, câte mijloace din sursele financiare numite anterior revin ocrotirii sănătăţii, CNS urmăresc minuţios mişcarea fluxurilor financiare de la un sector al sistemului sănătaţii la altul, cum ar fi, de exemplu, distribuirea mijloacelor de la Ministerul Sănătăţii către fiecare prestator de servicii medicale şi pentru serviciile lor medicale.

CNS este un instrument special elaborat pentru informarea conducătorilor în ocrotirea sănătăţii privind următoarele întrebări: elaborarea strategiei, realizarea ei, susţinerea dialogului politic, precum şi monitorizarea şi aprecierea activităţii întregului sistem. În primul rând, acest sistem este destinat politicienilor şi conducătorilor, care o pot utiliza pentru îmbunătăţirea conducerii activităţii sistemului ocrotirii sănătăţii.

CNS utilizează Clasificarea Internaţională a Conturilor de Sănătate a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, dar o divizează pe categorii mai detaliate, luând în vedere necesităţile sistemului de ocrotire a sănătăţii a Republicii Moldova. O aşa mobilitate permite CNS să ducă evidenţa cheltuielilor sistemelor de sănătate mai detaliat , pentru aprecierea necesităţilor şi pentru identificarea lacunelor în finanţare pentru întreg sistemul de sănătate cît şi pentru fiecare serviciu prestat populaţiei în parte.

 

Importanţa CNS

 

 • Oferă o analiză analitică mai profundă
 • Ajută la rolul managementului strategic şi răspund la întrebările
 1. "Ce volum de servicii de sănătate", poate oferi ţara cetăţenilor săi. Poate garanta pachetul minim?
 2. Cum pot fi mobilizate resurse suplimentare pentru a acoperi lacunele în finanţare?
 • Perfecţionează activitatea sistemului de sănătate :
 1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale
 2. Previn"mărirea" preţurilor
 3. Evaluează distribuţia resurselor: eficienţă, echitate, durabilitatea

 

Calcularea cheltuielilor şi fluxurilor financiare prin CNS asigură sistemelor de sănătate indicele sigur de „bunăstare financiară". Aceasta mai poate fi utilizată în calitate de instrument pentru planificarea strategică.