Secţia informatizarea statisticii de sănătate

 

Obiective:

 

  • gestionarea modulului „Forme electronice medicale” al sistemului informatic „Statistica medicală” - prelucrarea automatizată a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice;
  • organizarea, recepţionarea dărilor de seamă,  obţinerea centralizatoarelor şi indicatorilor preliminari şi finali anuali şi trimestriali;
  • gestionarea Sistemul de Prezentare a Datelor SPD2;
  • Gestionarea complexului de programe “Decontul global al Ministerului Sănătăţii”.