Secţia procese demografice

 

Obiective:

 

  • prelucrarea centralizată a certificatelor medicale constatatoare ale decesului, prin codificarea lor după cauza principală de deces, conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor (revizia a X-a OMS) cu introducerea în baza de date;
  • generarea indicatorilor demografici de bază pe fiecare unitate administrativ - teritorială în parte;

·        numărul şi structura populaţiei

·        natalitatea

·        mortalitatea (pe grupe de vârstă, sex şi medii)

·        sporul natural

 

  • expedierea informaţiei procesate lunar şi trimestrial privind analiza situaţiei medico-demografice factorilor de decizie;
  • prezentarea informaţiei privind mortalitatea populaţiei pe Republică, Biroului European al OMS;
  • acordă ajutorului consultativ-metodic instituţiilor medicale pe problemele demografiei medicale.