Secţia studii comportamentale şi sondaje în domeniul sănătăţii

 

 

Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni organizate în scopul prevenirii şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.
Generarea şi gestionarea informaţiilor strategice prin procesele de monitorizare şi evaluare a sistemelor şi implementarea studiilor, asigură eficienţa şi eficacitatea  activităţilor în acord cu politicile şi strategiile Programelor Naţionale în Sănătate.

Studiile oferă un volum de date necesare, care permit o înţelegere mai profundă a comportamentelor privind dinamica şi căile de transmitere a infecţiilor.

Depistarea şi înţelegerea factorilor care influenţează evoluţia fenomenelor de sănătate la nivel populaţional necesită informaţii exacte despre caracteristicile persoanelor infectate, comportamentul, atitudinile, cunoştinţele acestora.

Secţia studii comportamentale este responsabilă pentru coordonarea/oferirea consultanţei/ desfăşurarea studiilor comportamentale relevante sistemului de sănătate.

 

Obiectivele secţiei studii comportamentale:

 

 • Detectarea evenimentului de sănătate, estimarea schimbărilor în prevalenţă şi distribuţia cazurilor
 • Monitorizarea schimbărilor produse prin intervenţii, pronosticul epidemiilor, estimarea impactului

 • Identificarea grupurilor de risc

 • Evaluarea activităţilor profilactice

 • Evaluarea factorilor de risc în raspândirea maladiilor

 • Contribuire la formularea generală a politicilor şi deciziilor cu privire la alocarea resurselor pentru programele de profilaxie, control şi contracarare a maladiilor.

 

Activităţile secţiei studii comportamentale:

 

 1. Elaborarea protocoalelor studiilor/cercetărilor/evaluărilor pentru monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate şi altor intervenţii de sănătate;
 2. Elaborarea instrumentelor de studiu/cercetare/evaluare pentru monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate şi altor intervenţii de sănătate;
 3. Supervizarea colectării, verificării şi validării datelor colectate în cadrul studiilor/cercetărilor/evaluărilor;
 4. Analiza datelor, sinteza şi interpretarea rezultatelor studiilor în cadrul studiilor /cercetărilor /evaluărilor relevante programelor naţionale;
 5. Diseminarea rezultatelor analizei prin intermediul şedinţelor Crupului Tehnic de Lucru (GTL) de profil, şedinţelor tematice, întrunirilor specialiştilor din domeniu.
 6. Asigurarea bunei colaborări internaţionale şi schimbul de experienţă în domeniul de interes, parteneriate naţionale, regionale, internaţionale