Documentaţie medicală de evidenţă primară a laboratoarelor instituţiilor medico-sanitare