Toate noutatile

  •   Centrul Naţional de Management în Sănătate, în cadrul Proiectului de Cooperare Tehnică „Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Serviciilor Medicale în Republica Moldova”, finanţat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a organizat și desfășurat pe parcursul trimestrului doi, 2016 Cursul de instruire în domeniul î...
  •   Pe parcursul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie curent, în scopul asigurării încheierii bilanţului anual al activităţii instituţiilor medico-sanitare în decursul anul 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.979 din 24.11.2015 Cu privire la întocmirea şi prezentarea dărilor de seama statistice medicale anuale de...
  •     Centrul Național de Management în Sănătate, pe parcursul anului 2015, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCCDA) și suportul tehnic al Ministerului Educației al Republicii Moldova și a partenerilor naționali din sistemul de sănătate, a organizat și realizat studiul ”...
  •   Expertul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Charles Shaw  a efectuat în perioada 19-27 ianuarie 2016, o vizită de lucru în Republica Moldova întru oferirea asistenţei tehnice privind îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciilor medicale din Republica Moldova.   Au avut loc o serie de întrevederi  şi convorbiri cu specialiştii din sistemul de...
  •   Centrul Naţional de Management în Sănătate a emis sumarul informaţiilor, în baza cărora va fi efectuată raportarea şi evaluarea indicatorilor statistici. Informaţiile şi datele corespund recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi vor reflecta activitatea instituţiilor medico-sanitare pentru anul 2015.   Compartimentul „Dare de seamă 2015” , ...
  •     În perioada 20-21.10.2015, colaboratorii Centrului Naţional de Management în Sănătate (CNMS), dl Igor Condrat și dl Valeriu Pleșca, au participat la vizita de studiu „Privind consumul de droguri cu risc sporit” organizată de Observatorul Național pentru Droguri din Spania, finanțată de Comisia Europeană prin intermediul programului TAIEX.   Contextul...
  •   Conducerea Centrului Naţional de Management în Sănătate a avut astăzi, 17 septembrie 2015, o întrevedere cu reprezentanţii delegaţiei din Republica Kîrgîză (reprezentaţi  ai fondului de asigurări, ai Ministerului Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii).   Scop vizitei a constat în "Familiarizarea cu organizarea activităţii Centrului Național de...
  •       Departamentul Analiză și Planificare a Resurselor Umane în Sănătate, Observatorul Național Resurse Umane în Sănătate a elaborat raportul „Asigurarea Asistenţei Medicale Primare cu personal medical”.   Acest raport cuprinde informaţii privind:   asigurarea instituțiilor medico-sanitare publice cu medici de familie și asistenți ai medicilor...
  •   În perioada 07-11 septembrie curent, experţi în domeniul sănătăţii din 7 țări se întrunesc la Chişinău, la cel de al II-lea Curs regional de instruire privind elaborarea şi implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii. Reprezentanţi ai Ministerelor Sănătăţii, specialişti principali, cadre academice din Belarus, Georgia, Kazahstan, K...
  •   Departamentul Managementul Date în Domeniul Sănătăţii din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate a generat datele privind sănătatea populaţiei şi rezultatele activităţii instituţiilor medico-sanitare ale Republicii Moldova, pentru anul 2014 în Anuarul „Sănătatea publică în Moldova 2014”.   Anuarul cuprinde date şi informaţii complete...

Pages