”Procedura 00” - metodologie clară şi unitară a managementului calității serviciilor de sănătate

 

 

Colaboratorii Direcţiei managementul calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Centrului Național de Management în Sănătate, de comun cu reprezentanții  spitalelor pilot din cadrul Proiectelor REPEMOL și GIZ, precum și a instituțiilor de nivel republican s-au întrumit în data de 17.02.2017 în cadrul Atelierul de lucru cu genericul: Elaborarea procedurilor pentru procesele de bază desfășurate la nivel de instituție medico-sanitară.

 

Discuțiile întrunirii au vizat procedura-cadru de elaborare a procedurilor sau ”Procedura 00”, care stabilește o metodologie clară şi unitară a managementului calității serviciilor de sănătate. Acesta cuprinde instrucțiunile necesare, paşii ce urmează a fi făcuți în elaborarea unei proceduri, formularele necesare şi responsabilitățile pentru asigurarea unui proces corect şi complet de elaborare a procedurilor, pentru a fi utilizată de către tot personalul din cadrul instituţiei medico-sanitare.

 

Au fost purtate discuții și găsite soluții în vederea gestionării proceselor prioritare la nivel de instituție în baza procedurilor dezvoltate. La acest subiect a fost prezentată experiența spitalelor private privind abordarea practică a gestionării proceselor în scopul asigurării calității și siguranței serviciilor medicale.

 

Centrul Național de Management în Sănătate continuă să ofere suport consultativ-metodic instituțiilor medico-sanitare din țară în dezvoltarea Sistemului instituțional de management al calității fiind instituția abilitată cu responsabilități de coordonare la nivel național a procesului de perfecționare a bazei normativ-metodice privind managementul calității serviciilor medicale.