Utilizări de date și elemente ale auditului medical intern

 

În luna februarie curent, cu suportul financiar al proiectului GIZ „Îmbunătățirea calității și eficienții serviciilor medicale în Republica Moldova”, reprezentanții Centrului Național de Management în Sănătate au organizat un curs de instruire „Utilizarea aplicației MS Excel în analiza datelor și noțiuni de audit intern”.

 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate aspecte referitoare la aplicarea corectă a noțiunilor din domeniul auditului medical, principiilor de bază din domeniul statisticii medicale, precum și, au fost analizate și clarificate aspecte practice privind utilizarea aplicația MS Excel spre elaborarea unui chestionar/registru pentru colectarea și analiza datelor în cadrul auditului intern și analiza datelor exportate din aplicația DRG.

 

Rezultatele scontate ale acestui exercițiu constau în sporirea cunoștințelor de calculare a indicatorilor de activitate a instituțiilor medicale, utilizând informația din baza de date DRG și a abilităților de planificare și realizare, pe parcursul anului 2017, a unui exercițiu de audit intern la nivel de instituție.

 

Întâlnirile cu reprezentanții instituțiilor medicale se înscriu cu succes în cadrul formulării corecte a obiectivelor (SMART) în interiorul Cercurilor de calitate privind îmbunătățirea Calității serviciilor acordate populației în instituțiile spitalicești.