SIPP

 

Sistemul Informatic pentru Programare a Pacienţilor – SIPP

 

 

SIPP este un sistem informatic pentru programarea pacienţilor la serviciile instrumentale de înaltă performanţă, ce sunt   prevăzute în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

 

Sistemul este elaborat pentru angajaţii instituţiilor medicale atât publice cât şi private din Republica Moldova pentru uz intern şi oferă o posibilitate  de conectare externă pentru pacienţi.

 

Rolul SIPP:

 

Pune în aplicare o soluţie informatică modernă de colaborare între instituţiile medicale vizând îmbunătăţirea procesului de programare la serviciile de înalta performanta, îmbunătăţirea deciziilor la nivel de management, gestionarea fluxurilor de lucru intern, realizarea transparenţei politicilor manageriale, creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei, prin îmbunătăţirea accesului la investigaţii medicale de înaltă performanţă pentru populaţia defavorizata din sate şi raioane.

 

Beneficiarii SIPP:

 

Instituţiile medicale care vor putea accesa SIPP sunt instituţiile spitaliceşti ce programează pacienţii, prestatorii de servicii de înaltă performanţă şi CNMS ce va supraveghea şi administra acest sistem.

 

Implementarea SIPP:

 

Implementarea sistemului informatic integrat de programare a pacienţilor va favoriza accesibilitatea pentru toate părţile implicate (pacienţi şi instituţii medicale), prin care se va asigura rezervarea în timp util a programărilor în dependenţă de nevoile pacienţilor şi posibilităţilor instituţiilor medicale. Sistemul va realiza o mai bună gestionare a resurselor medicale, prin eliminarea suprapunerilor în programări, reducerea costurilor şi reducerea fluxului birocratic. Implementarea sistemului informatic va gestiona schimbul electronic de informaţie şi va  reduce substanţial  comunicările realizate pe suport de hârtie şi prin telefon. 

 

Beneficiile oferite de SIPP:

 

  • Programarea din timp;
  • Reducerea costurilor pentru pacienţi;
  • Eliminarea greşelilor în programare, minimalizarea neprezentărilor;
  • Furnizarea entităţilor medicale a unei modalităţi de programare convenabile şi uşor de administrat;
  • Optimizarea costurilor şi a resurselor (bani, timp, personal), atât pentru populaţie cât şi pentru instituţiile medicale;
  • Obţinerea de notificări instant în urma rezervărilor noi, prin e-mail;
  • Accesibilitatea în sistem în orice moment, de la un computer conectat la Internet.

 

SIPP va reacţiona la evenimentele ce vor avea loc asupra programărilor. Actorii implicaţi vor fi notificaţi la fiecare modificare a stării programării prin e-mail şi/sau mesaje automate de sistem.