Informaţie generală

 

 

Într-un mediu în care este nevoie de acţiuni concrete pentru consolidarea sistemului naţional de sănătate şi alinierea lui la standardele europene, Centrul Naţional de Management în Sănătate (CNMS) este în totalitate produsul timpurilor noi de transformare, creaţie şi transfigurare, ce s-a dedicat dezvoltării politicii de reformă socială.

 

Fiind o instituţie publică, organizată în subordinea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, în activitatea sa se conduce de prevederile legislaţiei în vigoare, actele normative ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii, altor acte normative, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza Regulamentului de activitate, aprobat prin ordinului Ministerului Sănătăţii nr.394 din 27.05.2015.

 

Scopul activităţii CNMS constă în implementarea politicii Statului în domeniul managementului și evaluării serviciilor de sănătate, statisticii medicale și bazelor de date (inclusiv a resurselor umane) ale sistemului național de sănătate, Conturilor Naționale de Sănătate și a CASE-MIX, precum și formării sistemului informațional medical integrat.

 

Principalele activităţi dezvoltate de CNMS sunt axate pe :

 

  • promovarea politicilor şi priorităţilor în procesul de perfectare a managementului din sistemul de sănătate (promovarea metodelor noi în organizarea, planificarea, evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate);
  • menţinerea şi gestionarea bazei naţionale de date statistice în sănătate;
  • participarea la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul resurselor umane din sistemul naţional al sănătăţii;
  • coordonarea activităţilor de elaborare, proiectare, modelare, implementare şi gestionare a sistemului informaţional medical integrat la nivel naţional;

 

Întru materializarea principiilor de organizare şi planificare strategică, a managementului şi economiei sistemului de sănătate, CNMS colaborează cu organele centrale de specialitate ale autorităților administrației publice și, după caz, cu cele ale autorităților administrației publice locale, cu organizațiile internaționale, precum și cu organizațiile obștești și alte organisme neguvernamentale interesate în protecția, ocrotirea și fortificarea sănătății populației.

 

Competențele ce revin CNMS sunt realizate de directorul general, directorii adjuncți și alte persoane oficiale din administrația CNMS, conform obligațiilor de serviciu, de comun acord sau cu participarea colectivului de muncă