UDI/IDENT

 

Sistemul Informatic Udi/Ident

 

 

Descriere generală:

 

Sistemul „Udi/Ident” elaborat cu suportul Fundaţiei Soros Moldova în anul 2009 şi gestionat de Observatorul Naţional pentru Droguri din cadrul CNMS este destinat organizaţiilor ce prestează servicii consumatorilor de droguri injectabili (CDI) beneficiari ai serviciilor de reducere a riscurilor, constituie o aplicaţie (bază de date) de monitorizare a serviciilor şi materialelor oferite beneficiarilor acestor servicii.

 

Rezultate:

 

La nivel naţional sistemul permite prelucrarea datelor din documente primare cu privire la serviciile prestate şi depozitarea acestora într-o bază de date unică la nivel naţional. Sistemul permite generarea de rapoarte per serviciu, elaborate de utilizatori pe principii diferite (de exemplu, materiale distribuite, consultaţii, sex etc.)

Acest sistem oferă beneficii semnificative pentru furnizorii de servicii de reducere a riscurilor, clienţii lor şi factorii de decizie.

În cadrul ONG-lor, sistemul Udi/Ident simplifică înregistrările de rutină a datelor de raportare precum şi activităţile ce permit generarea informaţiei relevante.

Pentru beneficiarii programului sistemul Udi/Ident permite de a menţine anonimatul, fără a include orice informaţii care pot fi folosite pentru a identifica această persoană. Fiecărei persoane i se atribuie un identificator unic anonim ce exclude identificarea persoanei. Identificatorul se generează la primul contact a persoanei cu organizaţia sau la prima introducere a datelor despre persoană în sistem (în cazul introducerii datelor istorice).

Pentru factorii de decizie, sistemul Udi/Ident oferă o bază solidă pentru un cadru de monitorizare şi evaluare, furnizarea de informaţii periodice pentru managementul de luare a deciziilor prin monitorizarea activităţilor şi evidenţă a clienţilor, precum şi evaluarea progresului faţă de obiectivele programului.

 

Destinaţia sistemului:

 

  • Evidenţa beneficiarilor programului de reducere a riscurilor în baza identificatorului unic anonim.
  • Evidenţa serviciilor prestate de programul de reducere a riscurilor.
  • Generarea rapoartelor.

 

Rezultate:

 

  • Evidenţă beneficiarilor de servicii
  • Evidenţa serviciilor prestate şi conturarea modelelor de utilizare a serviciilor
  • Generare de rapoarte standarde în concordanţă cu interesele sistemului de sănătate şi protecţie socială, prestatorilor de servicii şi a donatorilor.

 

Rapoartele generate de sistem sunt operative (demonstrează situaţia în baza de date la momentul generării raportului) şi satisfac necesităţile tuturor actorilor implicaţi în oferirea serviciilor şi gestionarea proceselor decizionale.

 

Perspective:

 

Pe parcursul anului 2012 cu suportul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (PAS), sistemul Udi/Ident va fi ajustat şi la organizaţiile ce oferă servicii psiho-sociale şi de reabilitare pentru utilizatorii de substanţe psiho-active.