Îmbunătățirea managementului pacienţilor cu Sindrom coronarian acut și Infarct miocardic acut

 

În contextul coordonării la nivel național a procesului de perfecţionare a bazei normativ-metodice privind managementul calității serviciilor medicale și siguranței pacienților, Centrul Național de Management în Sănătate a organizat în data de 07.07.2017 Atelierul de lucru cu genericul ”Îmbunătățirea managementului pacienţilor cu Sindrom coronarian acut și Infarct miocardic acut”.

 

În cadrul workshopului au fost discutate aspectele practice privind  rezultatele auditului medical extern al managementului pacienților cu Infarct miocardic acut internați în Spitalele Raionale Anenii Noi şi Străşeni, pentru anul 2016.

 

De asemenea a fost examinat gradul de realizare a Planului de acţiuni privind îmbunătățirea managementului pacienţilor cu Sindrom coronarian acut/Infarct miocardic acut.

 

Întâlnirea s-a desfășurat sub forma unui atelier de lucru interactiv focusat pe investigarea tendințelor emergente în domeniu corelate cu construcția de scenarii privind posibilele direcții de dezvoltare a activităților în domeniul îmbunătățirii managementului pacienţilor cu Sindrom coronarian acut/Infarct miocardic acut la nivel de țară.

 

La lucrările evenimentui au participat reprezentanții autorității publice centrale (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Management în Sănătate), reprezentanții instituțiilor de nivel republican (IMSP Institutul Cardiologic, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească) și raional (SR Strășeni, SR Anenii Noi, SR Ialoveni și SR Orhei), precum și reprezentanții instituțiilor private (Spitalul Polivalent Novamed).