Tehnologii Informaţionale în Sănătate

 

 

Dicţionarul defineşte tehnologia informaţională ca ansamblul proceselor, metodelor, operaţiilor etc., utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs. În mod analog, o tehnologie informaţională reprezintă un ansamblu de procese, metode şi operaţii, utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs informaţional.

 

Dezvoltarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale reprezintă un  imperativ pentru toate economiile mondiale care tind să dezvolte rapid şi activ societăţile sale. Implementarea tehnologiilor informaţionale în sistemul sănătăţii din Republica Moldova a creat oportunităţi privind modernizarea serviciilor medicale de calitate prin rapiditate, eficienţă şi reinginerie a proceselor informatice medicale.

 

Obiectivul Departamentului Tehnologiilor Informaţionale în Sănătate consta în participarea la elaborarea, implementarea şi promovarea politicilor, strategiilor şi altor documente de importanţă majoră pentru sistemul de sănătate.

 

Activităţile Departamentului Tehnologii Informaţionale în Sănătate:

 

  • elaborarea, gestionarea, mentenanța și ajustarea sistemelor informatice în sănătate;

  • elaborarea și gestionarea paginilor WEB;

  • mentenanța echipamentelor informatice (servere, computere, imprimante, etc.).